THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP - CÁC VỤ MÙA LÚA GẠO TRONG NĂM

THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP - CÁC VỤ MÙA LÚA GẠO TRONG NĂM

Hiện nay, các khu vực trồng lúa lớn tại Việt Nam gồm có đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải Trung Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Mỗi vùng địa lý sẽ có sự khác biệt nhất định về các vụ mùa lúa gạo.

Cùng Gente cập nhật các thông tin bổ ích nông nghiệp để biết được các vụ mùa lúa gạo tại Việt Nam, cũng như thời gian và sự khác biệt của vụ lúa giữa các vùng địa lý khác nhau.

 

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

2 vụ lúa chính: Vụ Chiêm Xuân, Vụ Lúa Mùa

 

Vụ Chiêm Xuân

Lúa chiêm được gieo cấy vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 và thu hoạch vào cuối tháng 5. Gieo trồng trong mùa khộ, nên có nước tưới chủ động. Đầu và giữa vụ có khả năng gặp rét, cuối vụ nóng và có mưa nên phải dùng giống lúa có khả năng chịu rét.

Giống lúa chủ lực: Q5, KD18, CR203, Lúa lai 2 và 3 dòng, LY006, ST25,... được mở rộng và phát triển mạnh, chiếm 80-90% diện tích lúa chiêm xuân phía Bắc.

 

Vụ Lúa Mùa

Ở đồng bằng Sông Hồng phân chia ra làm 3 vụ mùa: Mùa sớm, mùa trung và mùa muộn. Thường bắt đầu gieo cấy vào cuối tháng 5 và kết thúc vào trung tuần tháng 11 hàng năm. 

 

Giống lúa chủ lực:

  • Đối với mùa sớm: Gieo trồng các giống lúa ngắn ngày (thời gian sinh trưởng 105- 120 ngày):Q5, CR203, KD18, MN18-1.

  • Đối với mùa trung hoặc muộn: Gieo trồng các giống có thời gian sinh trưởng trên 125 ngày như: Nếp, Dự, Mộc Tuyền, Bao Thai, QR15, Tám Thơm.

CÓ BAO NHIÊU MÙA LÚA

 

DUYÊN HẢI TRUNG BỘ

3 vụ lúa chính: Vụ Hè Thu (Vụ Tháng Tám), Vụ Đông Xuân (Vụ Tháng Ba), Vụ Mùa (Vụ Tháng Mười)
 

Vụ Hè Thu

Thường được bắt đầu từ thời gian cuối tháng 10 và thu hoạch vào tháng 4 dương lịch. Chọn giống lúa có năng suất và chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường. Thân cứng, chống đổ ngã, chịu sâu bệnh tốt và hạn mặn.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa như OM5451, OM4900, OM6261, OM18, Đài Thơm, ST24, ST25, R50404, ML202, Siêu Hàm Trâu.

 

Vụ Đông Xuân

Thường được bắt đầu gieo cấy từ cuối tháng 4 và thu hoạch vào cuối tháng 9 dương lịch.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa như ST25, TBR279, VNR20, ND502.

 

Vụ Mùa

Cuối cùng là vụ mùa bắt đầu gieo từ cuối tháng 5 và thu hoạch vào cuối tháng 11 dương lịch.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa chịu hạn tốt như CH207, LC93-1,... hay các giống thích hợp vùng thâm canh như Q5, NA2, OM4900, PC6,...

 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3 vụ lúa chính: Vụ Mùa, Vụ Đông Xuân, Vụ Hè Thu.

 

Vụ Mùa

Được gieo cấy từ đầu mùa mưa khoảng tháng 5,6 và tiến hành thu hoạch vào cuối mùa mưa ở tháng 11.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa như Nàng thơm chợ đào 5, Nàng Hương 2, VND404, VND95-19, MTL250,MTL392, MTL449.

 

Vụ Đông Xuân

Thường được bắt đầu gieo cấy khi vụ Mùa vừa kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 và tiến hành thu hoạch vào đầu tháng 4. 

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa như OM6162, OM5472, OMCS2000, OM3995.

 

Vụ Hè Thu

Vụ hè thu thường được bắt đầu từ đầu tháng 4 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 8.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa OMCS 2000, MTL392, MTL449, ND404, Đài Thơm 8, VND 95-19, MTL250, OMCS21, OM 4900…

CÓ BAO NHIÊU MÙA LÚA

ĐÔNG NAM BỘ

3 vụ lúa chính: Vụ Mùa, Vụ Đông Xuân, Vụ Hè Thu.

 

Vụ Mùa

Vụ mùa này được gieo trồng vào khoảng tháng 7 – 8 hàng năm. 

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa Tài Nguyên, Nàng Thơm,  ST5, ST20, OM4900, VD20.

 

Vụ Đông Xuân

Vụ đông xuân bắt đầu gieo trồng từ tháng 12 dương lịch.

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa ST24, ST25, OM4900, OM7347, Nàng hoa 9, VD20.

 

Vụ Hè Thu

Vụ hè thu ở khu vực Đông Nam Bộ được gieo khi mùa mưa bắt đầu (khoảng cuối tháng 4 và tháng 5).

 

Giống lúa chủ lực: Giống lúa OM18, OM5451, Đài Thơm 8, OM4900.

 

Nhờ vào địa hình, vị trí mà ở Việt Nam có nhiều vụ mùa lúa đa dạng. Qua đó, người nông dân sẽ  linh hoạt, chọn các giống lúa phù hợp với từng mùa vụ, địa hình để có thể đạt được năng suất cao nhất, giảm rủi ro về sâu bệnh, thiên tai. Từ đó nâng cao lợi nhuận của người nông dân và góp phần phát triển, bảo vệ môi trường nông nghiệp.

Đang xem: THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP - CÁC VỤ MÙA LÚA GẠO TRONG NĂM

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng